Λίμνες & Ποτάμια

ΠΟΤΑΜΙΑ

Μεγάλα ποτάμια δεν διαθέτει η Κορινθία. Μικρότερα πρωτοσχηματίζονται στα ορεινά του νομού, αλλά είναι σύντομες οι διαδρομές τους, μέχρι να εκβάλλουν στον Κορινθιακό κόλπο. Κάποιοι απ’ τους μικροπόταμους είναι: ο Ασωπός ή Αηγεωργίτικος, που πηγάζει από τον Ολίγυρτο, ο Λέχωβας ή Ελισσών, ο Τρικαλίτικος ή Σύθας, η Φόνισσα ή Κριός, ο Σουπέικος και ο Ζαραχλιώτικος, που πηγάζουν από τη Ζήρεια.

ΛΙΜΝΕΣ

Στο νομό Κορινθίας υπάρχει μόνο η λίμνη της Στυμφαλίας, ενώ παλαιότερα υπήρχε και η λίμνη του Φενεού, που αποξηράνθηκε.

Λίμνη Στυμφαλίας: Το όνομά της κρατά από την πανάρχαια πόλη Στύμφαλο, που βρισκόταν στις όχθες της, κοντά στα σημερινά Κιόνια. Βρίσκεται μεταξύ Ζήρειας και Ολίγυρτου και παλαιότερα ήταν πολύ μεγάλη. Σήμερα έχει περιοριστεί πολύ με τα αποξηραντικά έργα και την διοχέτευση των νερών προς την κοιλάδα της Νεμέας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 626μ., η επιφάνειά της δεν είναι σταθερή – το χειμώνα μεγαλώνει και το καλοκαίρι μικραίνει, περιοριζόμενη στα 4τ.χλμ.

Εδώ, κατά την αρχαιότητα ζούσαν οι περίφημες Στυμφαλίδες όρνιθες, τις οποίες εξολόθρευσε ο Ηρακλής. Στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας ο αυτοκράτορας Αδριανός μετέφερε νερό με υδραγωγείο από τη λίμνη στην Κόρινθο.

Το οροπέδιο του Φενεού (άλλοτε λίμνη) έχει μετατραπεί σε μια εύφορη περιοχή, καθώς αποξηράνθηκε με διέξοδο των νερών από φυσικές καταβόθρες και υπόγειες σήραγγες, που διασχίζουν τον ορεινό όγκο του Σαϊτά και καταλήγουν στις πηγές του Λάδωνα ποταμού. Οι καταβόθρες αυτές υπήρχαν και παλαιότερα και γι’ αυτό η τότε λίμνη δεν ήταν σταθερή. Στην αρχαιότητα ήταν και πάλι κάμπος, με ακμάζουσες πόλεις το Φενεό και τη Λυκουρία. Οι καταβόθρες πολλές φορές κλείνουν εξαιτίας σεισμών ή εσωτερικών κατολισθήσεων του εδάφους και ο κάμπος αρχίζει να γεμίζει νερά.

Πηγή: apodraseismag.gr